Jak se mohu zapojit?

  • Můžete se stát členem sdružení a využívat všech výhod členství. Členem MoL se může stát každý občan ČR starší 15 let, který podal písemnou přihlášku. Navíc každý starší 18 let může zastávat jakoukoliv funkci ve sdružení.
  • Členem nebýt, ale přesto mít možnost využívat naší pomoci.

Když mi pomůžete i bez členství, proč se členem stát?

Členství ve sdružení má různé výhody, ale také povinnosti.

Mezi výhody patří hlavně to, že člen má přednost před nečleny v možnosti vypůjčení si jakéhokoliv materiálu, které sdružení vlastní.

Při účasti na některých akcích Sdružení bude pro členy stanoven nižší registrační poplatek. Člen sdružení starší 18 let může být zvolen do Rady a rozhodovat o dalších krocích Sdružení. Navíc má každý člen právo být informován o všem, co se ve Sdružení děje. Mezi nezanedbatelné východy členství patří též možnost využívat slev u našich partnerů. A úplně nakonec má každý člen nárok na email a webhosting na stránkách sdružení.

To byly ty výhody členství. Ale samozřejmě je zde i několik věcí, které by se daly označit za nevýhody. Je to jednak povinnost platit členské příspěvky, které si členové stanovili mezi sebou na Sněmu; pro rok 2009 ve výši 300Kč.

Pro organizátory, kteří chtějí pořádat akci pod záštitou MoL, vyplývá povinnost poskytnout seznam účastníků akce.

Nikoho za žádnou cenu nemíníme nutit. Je to vaše svobodné rozhodnutí, jestli se zapojíte v podobě jedné, druhé nebo vůbec žádné.
Je to jen na vás.

Můžeme se přihlásit s celou skupinou?

Určitě ano. Pojem skupina existuje i uvnitř Sdružení. Každí čtyři členové mohou vytvořit ve Sdružení skupinu. Zástupce této skupiny se pak stává členem přísedících. Přísedící mají výhodu vetování jakéhokoli rozhodnutí Rady. Takže i malá skupinka lidí může rozhodovat o chodu Sdružení.