Moravian LARP, z. s.

Sdružení Moravian LARP, z. s. (dále jen MoL) bylo založeno v roce 2007 za účelem podpory společenského, kulturního a sportovního vyžití spojeného se zájmem o volnočasové aktivity, hry v přírodě a další akce inspirované zejména historií a literárními žánry “fantasy” nebo “sci-fi” (dále jen “fantasy hry”), dále se zájmem o tuto literaturu samu a o jiné jí inspirované zájmové či umělecké činnosti.

Působnost sdružení je pak zaměřena především na propagaci volnočasových aktivit typu LARP (live action role playing, dále jen larp). Sdružení se zabývá také přípravou a realizací těchto volnočasových aktivit, a v neposlední řadě pak organizováním kroužků či pořádáním kurzů a přednášek pro mládež zajímající se o tyto volnočasové aktivity.

Za účelem rozšíření povědomí o těchto aktivitách ve společnosti se MoL snaží svými dalšími projekty oslovit širokou veřejnost a prezentovat jí tyto a příbuzné aktivity. Nabízí možnost volnočasového vyžití neorganizovaným dětem a mládeži a pomáhá tak působit v oblasti prevence sociálně-patologických jevů u této skupiny.

V rámci své činnosti MoL pomáhá s realizací a zajištěním při organizování nově vznikajících akcí typu larp, pořádaných neorganizovanými skupinami mládeže ve věku od 12 do 26 let.

 

Jak to všechno začalo?

Na začátku byla myšlenka. Tato myšlenka přivedla dohromady skupinu šesti lidí, kteří na jaře 2007 započali přípravu k založení občanského sdružení.
Cílem byla vzájemná pomoc mezi akcemi na Moravě. Proto po několika měsících tvrdé práce se konečně podařilo 6. 9. 2007 registrovat občanské sdružení Moravian LARP, o.s. u Ministerstva vnitra.

Co je to MoL?

Moravian LARP, z. s. je zájmový spolek, s cílem vytvořit na Moravě organizaci, která bude schopná poskytnout veškerou možnou pomoc při organizaci. Tato pomoc představuje nejen vytvoření materiálního zázemí, ale i pomoc se samotnou organizací. Cílem MoL není v žádném případě tvorba dalších pravidel či omezení, kterými by se musely akce řídit.

Kdo za tím stojí?

Není to nikdo jiný než skupina “fantazáků” jezdící na akce stejně jako všichni ostatní, jenom chtějící něco trochu změnit a posunout dál. Jmenovitě to jsou:

  • Václav “Omega” Štursa, nezávislý
  • Michal “Mealtiner” Truhlář, Lamairu
  • Lukáš “Dub” Dubec, BaaToR
  • Jakub “Vampire” Kern, Žoldáci havrana
  • Petra “El” Jílková, Rodinka
  • Roman “Bagr” Novotný, Uhhuhrra