Vítejte na stránkách Moravian LARP

Moravian LARP, o. s. je neziskovou organizací, která byla založena na podzim roku 2007. Cílem jejího vzniku byla myšlenka několika nadšenců sjednotit a podpořit moravskou larpovou scénu. A přesně to je cílem, který se snažíme plnit. Tedy zapůsobit na stávající komunitu a podpořit její činnost, ať už organizačně, právně či materiálně. Krom toho pořádáme vlastní projekty a snažíme se pojem larp uvést do širokého povědomí, jako pozitivní volnočasovou aktivitu. Z toho tedy plyne, že se specifikuje výhradně na práci s mládeží a snažíme se ji plně podporovat.

V roce 2013 pak plánujeme uspořádat odhadem 15 jednotlivých projektů či akcí. Kromě již tradičních dlouhodobých projektů jako jsou Projekt Malých Bitev, či tradiční akce na konci června Pán Prstenů – Bitva o Středozem (v roce 2011 se konal jubilejní 20. ročník) pomáháme uspořádat každoročně několik krátkých jednodenních akcí.

Ve spolupráci s ASF provozujeme portál LARP.cz (http://larp.cz/). V kalendáři akcí na tomto portálu můžete průběžně sledovat kdy a jaké akce Moravian LARP, o.s. pořádá.